Första ActionScript projektet i Flash Builder 4

 

Denna guide är för nybörjare och beskriver hur du som flashutvecklare skapar ditt första ActionScript projekt i Flash Builder 4 och fungerar även för Flash Builder 4.5 som kom efter denna guide skrevs. Vi kommer att skapa en enkel applikation som skriver ut Hello World på skärmen. Du behöver inte ha några tidigare kunskaper om ActionScript eller Flash Builder för att kunna följa med i denna guide. Däremot behöver du ha Flash Builder 4 installerat på din dator. Har du inte det kan du ladda ner en 30 dagars gratis version från Adobes hemsida, för Flash Builder 4.5 är det 60 dagars gratis test.

Denna artikel beskriver hur man skapar ett ActionScript projekt i Flash Builder 4 men fungera även för senaste versionen Flash Builder 4.5.1. Är du istället intresserad av hur man skapar ett Flex projekt i Flash Builder 4 så hittar du en guide om det här.

Det första vi ska göra i Flash Builder är att skapa projektet. Välj File i menyn längst upp i programmet. Välj därefter New i menyn som fälls ned och välj slutligen ActionScript Project i menyn som öppnas åt höger.

Flash Builder menu

Detta kommer att öppna Create an ActionScript project fönstret. Ange ett projektnamn i fältet Project name. Jag har valt namnet HelloWorldAS. Övriga inställningar kan vi lämna som de är så klicka nu på Finish nere till höger i fönstet.

New ActionScript Project Wizard

Detta skapar projektet och öppnar filen HelloWorldAS. Denna fil utgör vår huvudklass för projektet. Klassen innehåller redan en del nödvändig kod.

package
{
  import flash.display.Sprite;

  public class HelloWorldAS extends Sprite
  {
   public function HelloWorldAS()
   {
	
   }
  }
}

Vi kommer att lägga till mer kod i klassen mellan {} efter public function HelloWorldAS(). Vi börjar med att skapa en variabel som ger namnet tText. Vi anger att variabeln är av typen TextField.

var tText:TextField;

Därefter skapar vi vårt text fält och tilldelar den till variabel vi precis skapade.

tText = new TextField();

Nästa steg är att ange vad som ska visas i textfältet. Detta gör vi genom att sätta egenskapen text hos textfältet till den sträng som vi vill visa på skärmen.

tText.text = "Hello World";

Det sista vi behöver göra är att lägga till textfältet till applikationens displaylista. Gör vi inte detta så kommer inget att visas på skärmen eftersom textfältet i så fall inte finns på scenen. Vi använder metoden addChild för att lägga till textfältet till displaylistan.

addChild(tText);

All kod är nu färdigskriven och ska se ut som följer.

package
{
  import flash.display.Sprite;
  import flash.text.TextField;

  public class HelloWorldAS extends Sprite
  {
   public function HelloWorldAS()
   {
     var tText:TextField;
     tText = new TextField();
     tText.text = "Hello World";
     addChild(tText);
   }
  }
}

Flash Builder 4 bör ha lagt till raden import flash.text.TextField; automatiskt när du skrev in den första raden kod ovan. Annars får du lägga till den själv. Denna rad definerar vilket paket klassen TextField tillhör.

Nu är vi redo att testa vår applikation. Klicka på run-knappen Run button längst upp i programmet för att testa om det fungerar. Det är möjligt att Flash Builder frågar om du vill spara filen innan du fortsätter. Klicka i så fall på OK. Nu ska ett webbläsarfönster öppnas och du bör se texten Hello World där.

Du har nu skapat ditt första ActionScript projekt i Flash Builder 4! Nu kan du gå vidare och testa någon av våra andra guider för flashutvecklare. Du hittar dem här. Letar ni efter en erfaren flash konsult eller en frilans flashutvecklare? Tveka inte att höra av er till mig här. Vill ni veta mer om vad jag har att erbjuda som frilansande flashutvecklare så hittar ni den informationen här.