Namnkonventioner i ActionsScript

 

I denna artikel förklarar jag vilka namnkonventioner jag använder mig av som flashutvecklare. Då hoppas jag att det blir lättare att följa med i och förstå hur mina övriga kodexempel är uppbyggda på hemsidan.

Generella regler

Namn som består av flera ord skrivs ihop och varje nytt ord indikeras med stor bokstav, versal. Första bokstaven anges dock nästan alltid med liten bokstav, gemen. Enda undantaget är för klassnamn och konstruktormetoder där stor bokstav används även för första ordet.

fleraOrdTillsammansBörjarMedLitenBokstav
UtomFörKlassnamn

Variabler

För privata klassvariabler börjar jag alltid namnet med ett _.

private var _test:Number;

Jag använder väldigt sällan variabler som är satta till protected, public eller internal. Behöver jag det använder jag istället en getter / setter för för att hämta och sätta en privat variabel.

private var _test:Number;
public function get test():Number
{
   return _test;
}
public function set test(v:Number):void
{
   _test = v;
}

Namn på lokala variabler börjar jag alltid med ett t.

public function test2():void
{
   var tTest:Number = 2;
}

Ett undantag från konventionen om att börja lokala variabler med t finns då det handlar om loopvariabler. I loopar använder jag flitigt de lokala variablerna i och j.

public function test3():void
{
   for (var i:uint = 0; i < 3; i++)
   {
   }
}

Funktioner / Metoder

Funktions och metodnamn börjar alltid med liten bokstav.

Funktionsparametrar

Jag börjar normalt namn på parametrar till funktioner och metoder med r.

public function test4(rValue:Number):void
{
}

Jag har ett par undantag från denna regel. Det gäller vid åtkomstmetoden set då jag alltid använder ett v som parameternamn och för eventlyssnare då jag använde ett e som namn på lyssnarens inparameter.

public function set test(v:Number):void
{
   _test = v;
}

public function test5(e:Event):void
{
}

Nu när du vet vilka namnkonventioner jag använder mig av som flashutvecklare kan du gå vidare och läsa någon av mina ActionScript 3 guider. Söker ni en frilans flash konsult? Hör av er till mig här. Vill ni veta mer om vad jag har att erbjuda som frilansande flashutvecklare så kan ni läsa mer här.